13
آوریل

درباره لوگوی اسمارتس

پشت هر اتفاقی یک داستان هست. و این داستان ماست. لوگوی اسمارتس از شمایل یک دارکوب صورت گرفته، و با یک مثلث وارون (نابلا) ترکیب شده است. معنای دارکوب...

ادامه مطلب